Duurzaamheid


Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in alle aspecten van onze samenleving. Deze ontwikkeling zet zich ook door in de textielindustrie. Het is een langzaam, verreikend en omslachtig proces, maar onvermijdelijk.

Steeds minder consumenten accepteren textiel dat onder slechte leef- en werkomstandigheden wordt geproduceerd of het milieu ernstige schade toebrengt. Zaken als overmatig water- en chemicaliëngebruik, overproductie en het onvermogen om met reststoffen om te gaan worden steedsmeer onder de aandacht gebracht.
  
Veranderingen en aanpassingen aan een nieuwe leefstijl kunnen niet worden gestopt, ook al zijn ze traag en kosten veel geld. Het betreft hier immers verschillende branches van de textielindustrie: van het winnen van grondstoffen via verven en  wassen tot het transport.  Alle gebieden moeten met elkaar een  nieuw tijdperk ingaan.

Innovaties zijn vandaag al in volle gang en we horen over  baanbrekende vernieuwingen zoals grondstofbesparing,  alternatieven voor katoen en producties van ( gedeeltelijk) gerecyclede materialen. Echte duurzaamheid is uiterst veelzijdig: het begint met de keuze van duurzame grondstoffen en duurzame productie en eindigt met duurzaam gebruik – altijd rekening houdend met eerlijke arbeids- en leefomstandigheden in alle facetten van het proces.

New Star ziet hierin een verbintenis op lange termijn. De bewustwording van noodzakelijkheid én consequenties wordt steeds meer common ground. Met onze producenten en fabrikanten bespreken wij de vooruitgang, de ontwikkelingen en de bereidheid tot het nemen van de nodige maatregelen oparbeids- en productievlak. Hun lidmaatschap van toezichthoudende instanties als BSCI, Fair Wear Foundation en gelijkwaardige initiatieven is een onvoorwaardelijke conditie voor onze samenwerking.Het werken aan een schonere en groenere toekomst is nooit voltooid en blijft een zeer zinvol streven.

Basic Fancy Line volgt de ontwikkelingen op de voet en haakt in op de duurzame trends. Op korte termijn kunnen we een jeans  voor dames en heren introduceren, gedeeltelijk geproduceerduit gerecycled materiaal, in dit geval plastic flessen, een eerste stap naar : 

STRONG INTO THE FUTURE with NEW STAR JEANS

Elk bedrijf waarmee UNICEF Business Buddies samenwerkt heeft zijn eigen verhaal. Wie zijn zij, wat motiveert en inspireert hen?

Meer